Do odżywiania dysków niezbędna jest ich praca

Zwykłe krzesła (jak również krzesła zwane "ergonomicznymi") niestety nadal są jedną z głównych przyczyn powstawania bólu pleców oraz złej postawy. Poznanie i zrozumienie budowy kręgosłupa pozwala doskonalić postawe oraz zachować zdrowy kręgosłup.

Dyski międzykręgowe pełnią bardzo ważną rolę w efektywnej pracy kręgosłupa. Dysk w swoim kształcie i konsrtukcji jest podobny do żelek. Jedną z podstawowych ról dysków jest amortyzowanie wstrząsów oraz izolowanie kręgów z których jest zbudowany kręgosłup. Dyski muszą wykonywać swoją pracę w warunkach ciągłego ciśnienia. A więc, pochłanianie wstrząsów, zciskanie zwykłe, a także w połączeniu ze skręcaniem i zapewnienie ruchliwośći (ograniczonej) kręgosłupa - w waunkach ciągłego ciśnienia.

Każdy dysk składa się z półpłynnego środka lub jądra otoczonego półelastycznymi pierścieniami chrząstek. Te chrząstki zbudowane są z włokien kolagenowych - mocnego budulca łączącego wszystkie tkanki organizmu.

Dzięki elatycznej i półpłynnej budowie dyskowego jądra, siła ciśnienia jest równomiernie rozprowadzana we wszystkich kierunkach rozkładając obciążenie. (1)

ból w plechach i postawa - 2 dyski

 

Przy zginaniu kręgosłupa, dyski wykonują chyboczące ruchy: krąg nad każdym z dysków dosłownie obraca się nad jądrem podobnie jak deska na beczce.
(patrz rysunek po prawej stronie)

Kiedy kręgosłup pochyla się do przodu jądro zgniata się do tyłu i odrotnie - pochylenie do tyłu powoduje przygniecenie do przodu.(1)

ból w plechach i postawa - schylanie do tyłu i do przodu

 

Dyski są pod ciągłym cisnieniem. Na początku lat 70 profesor Nachemson ze Szwecji wykonał pomiary ciśnienia w dyskach międzykręgowych na grupie ochotników wsród studentów. Badania wykazały, że nawet w czasie spoczynku (leżąc) istnieje ciśnienie. W czasie siedzenia, szczególnie w pozycji pochylonej do przodu bez oparcia z tyłu - ciśnienie zauważalnie zwiększa się. Innymi słowy, więcej mięśni pracuje w pozycji siedzącej co bardziej uciska kręgi niż w pozycji stojącej.

CIŚNIENIE WEWNĄTRZDYSKOWE W RÓŻNYCH POZYCJACH

backpain & posture- Body Position Chart

Białe obszary powyżej linii przerywanej prezentują pozycje ciała w których żel w środku dysku jest wypychany
poza dysk. W obszarach szarych (poniżej linii przerywanej) żel jest wciągany do środka(1)

Jest kilka powodów istnienia stałego ciśnienia wewnątrzdyskowego:

Słup skłądający się z elastycznie połączonych kręgów ma tendencję do rozpadania sie i bycia niestabilnym. Dla zachowania wymaganej stabilności kręgi połączone są między sobą mocnymi półelastycznymi wiązadłami.

Wiązadła żeby utrzymać kręgi znajdują się pod stałym napięciem. Siła tego napięcia powoduje ciśnienie na dyski.

Żeby nie zostać sciśniętymymi dyski muszą to ciśnienie równoważyć własnym ciśnieniem od środka. Żeby zrozumieć źródło tego ciśnienia warto zapoznać się z tym

w jaki sposób dyski są odżywianie.

W chemicznym składzie dysków woda stanowi około 85% i jest obecna głównie w centralnym rdzeniu, czyli jądrze. W jądrze znajdują się specjalistyczne komórki zwane 'chondrocytami'. Funkcją tych komórek jest produkowanie związku chemicznego o nazwie proteoglycan - podstawowego składnika 'smaru' pozwalającego naszym członkom na swobodne poruszanie. chondrocyty to żywe komórki i, jak wszsystkie żywe komórki naszego ciała, potrzebują regularnego odżywiania oraz możliwości pozbywania się odpadów.

Niestety z powodu wysokiego wewnętrznego ciśnienia chondrocyty nie mogą tak jak inne komórki dostawać pożywienia za pośrednictwem krwi. W zamian korzystają z unikalnego systemu opartego o ruch; ten system wspomaga powstanie różnicy elektrycznych potencjałów; dzięki tym potencjałom pożywienie trafia do komórek a produkty rozpadu wyprowadzane są na zewnątrz.

Zewnętrzne ścianki dysku działają jako rodzaj selektywnego sita (półprzenikalna membrana), która pozwala wodzie oraz innym składnikom chemicznym (włącznie ze składnikami niezbędnym do funkcjonowania chondrocytów) przenikać przez nią. W tym samym czasie odpady są wyprowadzane na zewnątrz.

W środu dysku koncentracja niezbędnych substancji odżywczych jest ledwo wystarczająca do utrzymania chondrocytów w miarę zdrowym stanie. Odprowadzanie produktów rozpadu jest tak samo mało wystarczające. Bez odpowiedniego wymieszania spowodowango ruchem chondrocyty szybko umierają.

Ruch jest najbardziej efektywnym pomocnikiem w tym wymieszaniu. Dyski zostały "zaprojektowane" w czasach prehistorycznych kiedy byliśmy bardziej ruchliwi. Zbyt długo znajdujac się w jednej pozycji - siedzącej, stojącej lub leżącej - powodujesz śmierć swoich chondrocytów.

Podsumowanie

Unikalne właściowości krzesła Kneelsit pobudzającego zwrównoważóny ruch, który przycznia się do odżywiania komórek dysków międzykręgowych, poprawia postawę, zmniejsza ciśnienie na kręgi i przeponę, zmniejsza napięcie, polepsza pojemność oddechu oraz pobudza czujność co powoduje prawdziwe poczucie opanowania i równowagi.

Gregory. J.  Usher.  B. Ec., Dip. Ed., F.A.I.I., M. Psych.

Odnośniki

(1) Fisk J. W. (1987) "Your Painful Neck & Back
London, Arrow.

(2) Swan R. C. (1960) "The Therapeutic Value Of The Rocking Chair
The Lancet. (Vol.2)   pp.1441

(3) Dickinson J. (1974) "Proprioceptive Control of Human Movement
London,  Lepus.

(4) Clarke D. L. (1977) "Vestibular Stimulation Influence on Motor Development in Infants;
Science Vol. 196.    pp 1228-29

ADDITIONAL REFERENCES

Milner P.M. (1971) "Physiological Psychology",
London, Holt, Rinehart and Winston.

Sherrington C.S. (1906) "The Integrative Action of the Nervous System"
New Haven, Yale University Press.

Weiss B. (1954) "The role of proprioceptive feedback in positioning response.
Journal of Experimental Psychology 42   p.p.341-345.