Deliketny ruch

RUCH TO PODSTAWA ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA

Pracownicy biur, mający pracę siedzącą często cierpią z powodu bólu w dolnej jak i górnej części pleców. Jest to spowodowane brakiem aktywności oraz wysokim obciążeniem kręgosłupa.

Badania w biologii komórkowej dowiodły, że chrząstkowe komórki, z których składają się nasze dyski międzykręgowe są skazane na pracę pod olbrzymim ciśnieniem. Prawidłowe ich funkcjonowanie jest całkowicie uzależnione od ruchu. W związku z tym, komórki te nie są tak dobrze odżywione jak inne, odżywiane za pośrednictwem krwi. Przy braku ruchu nasze dyski stopniowo tracą elastyczność, komórki zaczynają obumierać, dosłownie przez zagłodzenie, zaczynjąc od środkowych w kierunku brzegowych. Ten proces często prowadzi do "wypadania dysku" z towarzyszącym mu potężnym bólem pleców.

Dzięki unikalnym możliwościam krzesła Kneelsit zapewniającym pełne zrównoważenie ciała oraz delikatne poruszanie się - możesz uniknąć tych nieszczęść.

Efekt zrównoważenia, propriocepcja i świadoma postawa

*Propriocepcja:-

Zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała. Receptory tego zmysłu (proprioreceptory) ulokowane są w mięśniach i ścięgnach. Dostarczają mózgowi informacji o tonusie mięśniowym. Dzięki temu zmysłowi bez patrzenia wiemy jak ułożone są nasze kończyny.

propriocepcja i ból w dolnej częsci pleców

Przy poprawnie ustawionym siedzeniu ruchy siedliska dają odczucie równowagi u podstawy kręgosłupa. To poczucie wynika z naszego wewnętrznego mechanizmu równowagi, za który odpowiada ucho wewnętrzne (błędnik). Za pośrednictwem masy receptorów tworzy ciągłą pętlę sprzężenia zwrotnego - "efekt równowagi" - który aktywuje i rozwija Twoje poczucie propriocepcji. Badania dowodzą, że regularne korzystanie z krzesła Kneelsit poprawia działanie receptorów nerwowych, szczególnie tych odpowiedzialnych za zarządzanie podstawowym poziomem świadomości postawy. Z biegiem czasu zachowanie dobrej postawy zaczyna być "odruchem warunkowym".

 

Umiejętności motoryczne

Systematyczna stymulacja aparatu równowagi nie tylko zapewnia Twoją czujność (szczegóły niżej) ale również ma wpływ na określone centra Twojego mózgu odpowiedzialne za proces uczenia się. Neuroanatom D.L. Clark z Uniwersytetu w Stanfordzie zajmuje się badaniami wpływu ruchu (szczególnie stymulacji błędnika) na doskonalenie umiętności motorycznych oraz zachowania równowagi u dzieci. Doktor Clark pracował ze zwykłymi dziećmi, jak również z dziećmi z zespołem Downa i porażeniem mózgowym. Dzieci zostały w sposób losowy podzielone na dwie grupy. Pierwsza dostawała jednogodzinną stymulację w ciągu trzech misięcy. Druga była grupą kontrolną.

Sprawdzania umiętności motorycznych oraz zachowania równowagi zostały przeprowadzone przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu badań. Punkty uzyskane przez dzieci poddane stymulacji zwiększyły się o ponad 20% w porównaniu do grupy kontrolnej. Warto zauważyć, że poziom postępu dzieci upośledzonych był praktycznie równy poziomowi zwykłych dzieci. (4)


Zwiększona czujność

Delikatne ruchy ciała (tam i z powrotem), które w sposób niewymuszony są wykonywane przez ciało w czasie siedzenia na krześle Kneelsit pobudzają malutkie rzęsy pokrywające rurki błędnika (mechanizmu ucha wewnętrznego odpowiedzilanego za równowagę). Te pobudzone rzęsy pomagają zachować Twoją czujność. Znacie z doświdczenia, że zasypiająca osoba na krześle przechyla się za mocno w jedną stronę; właśnie wtedy "mechanizm alarmujący" wymusza drgnięcie i przebudzenie. Interesujące spojrzenie na to zjawisko zanotowano w 1989 roku w Księdze Rekordów Guinessa - pewna Angielka wytrzymała bez snu przez 8 dni i 7 godzin kołysząc się w fotelu na biegunach (czyli pobudzając swój "mechanizm alarmujący").   - - - - - -  patrz także Uwagi Kena w Referencjach.

"Układ siatkowaty odbiera sygnały z obydwu systemów - słuchowego oraz równowagi. Jedną z jego podstawowych funkcji jest pobudzanie ogólnej czujności oraz uwagi jak również pomaganie w ocenie reakcji organizmu na konkretny bodziec."

(Ayres, 1972, str.41).Sensory Integration and Learning Disorders. Los Angles: Western Psychological Services.

* Propriocepcja:- Zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała. Receptory tego zmysłu (proprioreceptory) ulokowane są w mięśniach i ścięgnach. Dostarczają mózgowi informacji o tonusie mięśniowym. Dzięki temu zmysłowi bez patrzenia wiemy jak ułożone są nasze kończyny.